HOËRSKOOL
PRESIDENT
Hoërskool President

Beheerliggaam

Voorsitter

Mnr. C van der Merwe

Ondervoorsitter

Mev. E Kilian

Finansies

Mnr. R Germishuys

Ouers

Mnr. G April
Mev. C Heyman
Mev. A Jacobs
Mnr. G Laubscher

Opvoeders

Mnr. GB Odendaal (Skoolhoof)
Mev. A Stander
Mev. E van Dyk

Nie Opvoederverteenwoordiger

Mnr. W Foot

Raad van Leerders-verteenwoordigers

Anja Snyman
Saskia Versveld

Terug na Beheerliggaam