HOËRSKOOL
PRESIDENT
Hoërskool President

Bloedskenk

Leerders kry een keer 'n kwartaal die geleentheid om bloed te skenk by die skool. Skenkers moet aan die mediese vereistes voldoen en moet ouer as 16 jaar wees.

Bloedskenkdatum vir die derde kwartaal:   Maandag, 29 Julie 2013

Terug na Kultuur