HOËRSKOOL
PRESIDENT
Hoërskool President

Drama

Drama

Hoërskool President het nie net die mooiste en aantreklikste leerders nie, maar
ook die talentvolste leerders!
Leerders kry die geleentheid om hulself uit te leef in drama.

Almal mag deelneem en daar is geen koste aan verbonde nie.

Personeel betrokke: Mej. M Bailey en Mnr La Grange.

Slegs een toneelstuk per jaar word aangepak.

Elke Maandag na skool word vir 1½ uur geoefen.

Belangrike datums: September (waartydens die opvoering sal plaasvind)

Terug na Kultuur