HOËRSKOOL
PRESIDENT
Hoërskool President

PICS

PICS

P - Pressies
I - in 
CS - Christus

Pics is die skool se Christelike organisasie (VCSV).
Dit is ‘n "fun" en "exciting" tyd.

Een keer per week (Donderdae, 07:30 - 08:15) het ons ‘n vrywillige (almal kan bywoon)
byeenkoms in die skoolsaal waar verskillende aktiwiteite aangebied word, soos
lofprysing en aanbidding, dans en drama.

‘n Boodskap word uit die Bybel met die kinders gedeel
waarna 'n  tyd van gebed volg.
Dit is ‘n geleentheid waartydens leerders ‘n boodskap van hoop kry.

Daar is geen vereistes verbonde daaraan om PICS by te woon nie.

Personeel betrokke by PICS: Mnr. T Usher en Me. Gerstner

Wie lei die PICS leiers?
Die PICS leiers vergader pouses saam met mnr. Usher.
 
Hulle is altyd beskikbaar om enige leerder te sien in Kamer 25.

Wonder jy hoe om ‘n PICS leier te word?
Jy moet ‘n leerder van die Hoërskool President wees.
Jy moet ‘n aansoekvorm invul en gaan vir ‘n onderhoud.
Die belangrikste vereiste is; jy MOET ‘n lewendige verhouding
met Jesus Christus hê.

Kampe:
Opleidingskampe word ook gereël vir die PICS-leiers in die
eerste kwartaal en deur die loop van die jaar.

Projekte:
PICS is besig met uitreike in die gemeenskap.
Sommige aande word daar 'n koffiekroeg by die skool gehou.

Terug na Kultuur