HOËRSKOOL
PRESIDENT
Hoërskool President

Erekleure in Kultuur

Leerders ontvang Onderskeidingstoekennings indien hulle aan die volgende vereistes voldoen:

  • 'n Eerste plek in 'n landwye redenaarskompetisie
  • Enige ander prestasie op nasionale vlak

Leerders ontvang Erekleure indien hulle aan die volgende vereistes voldoen:

  • ’n Leerder wat lid is van ’n streeks- of provinsiale koor of orkes.
  • Leerders wat die Hoofleierswagtoekenning of enige ander hoër toekenning van die Voortrekkerbeweging ontvang.
  • Enige ander verdienstelike individuele prestasie sal op meriete oorweeg word.

Leerders ontvang Kleure indien hulle aan die volgende vereistes voldoen:

  • Leerders wat op streekvlak presteer in ’n provinsiale of landswye redenaarskompetisie / streekeistedford.
  • Leerders wat drie jaar in een koor of 2 jaar in twee kore (President) sing.
  • Voortrekkers: Leerders in gr.12 wat ’n baasverkenner is, minstens vier spesiale onderskeidingstoekennings verwerf het, die gr.11 provinsiekamp bygewoon het, ingeskryf is vir die hoofleierswageksamen en deur die kommandobestuur aanbeveel is.

Terug na Kultuur