HOËRSKOOL
PRESIDENT
Hoërskool President

Personeel

Visie en Missie

Visie

Ons is 'n omgee-skool

Missie

Personeel gee om vir mekaar, ondersteun mekaar en respekteer mekaar.
Personeel is betrokke by die skool se aktiwiteite.
Elke leerder word met respek hanteer en hul menswaardigheid word te
alle tye erken. Ons stel belang in leerders: Hul vordering,
belanstelling, sport- en kultuurdeelname.
Ons maak bemoeienis met leerders en sluit nie ons oë vir die verkeerde nie.
Ons probeer om so konsekwent moontlik te wees.
Ons leer hulle die goeie Christelike waardes en stel die voorbeeld deur dit self uit te leef.
Ons luister na ons leerders en probeer ook by hulle 'n omgee vir mekaar skep.
Ons handhaaf 'n vertrouensverhouding te alle tye.  Leerders moet ons altyd kan vertrou.
Ons gebruik ons registerklasse om met ons leerders oor goeie waardes te praat.
Ons probeer om al hoe meer die ouers te betrek. (briewe, telefoonoproepe,
geselsies by sportwedstryde en oueraande)

 

Terug na Personeel