HOËRSKOOL
PRESIDENT
Hoërskool President

Atletiek

Oefentye:  Slegs in die somer

Byeenkomste:  

Kleure Atletiek - Een dag in die tweede week van die eerste kwartaal.

(Leerders word in rooi, geel en blou kleurgroepe verdeel en neem dan teen mekaar deel.)

G4 - Een middag in die eerste kwartaal teen omliggende vier Goodwood skole.

Verdere byeenkomste word bygewoon deur leerders wat besonder goed presteer het.

Terug na Sport