HOËRSKOOL
PRESIDENT
Hoërskool President

Toekennings in Sport

Onderskeidingstoekennings vir Sport

Leerders ontvang Onderskeidingstoekennings indien hulle aan die volgende vereistes voldoen:

 • 'n Onderskeidingstoekenning sal aan leerders in Graad 10 - 12 toegeken word wat 'n prestasie op nasionale vlak lewer. Die volgende vereistes word gestel:
 • Rugby, krieket, netbal en hokkie:  Verteenwoordiging in of amptelike reserwe van 'n nasionale span.
 • Atletiek, tennis, landloop, gimnastiek, skyfskiet of enige ander sportsoort wat onder beheer van 'n nasionale liggaam staan:
 • Verteenwoordiging in 'n nasionale span of 'n medalje- (of titel-) wenner by die Suid-Afrikaanse kampioenskappe.

Leerders ontvang Ere-kleure indien hulle aan die volgende vereistes voldoen:

 • Atletiek, rugby, netbal, hokkie, landloop, tennis, krieket en skyfskiet - provinsiale verteenwoordiging
 • Skaak - prestasie op provinsiale vlak
 • Buite-skoolse sport - provinsiale verteenwoordiging. Dokumentêre bewys deur klub of provinsiale vereniging

Leerders ontvang Kleure indien hulle aan die volgende vereistes voldoen:

 • Atletiek:  Twee maal 750 punte op die Sasol-tabel behaal in een seisoen
 • Rugby, netbal en tennis:  60% van die wedstryde vir eerste span (alle wedstryde in een seisoen) en 'n bogemiddelde spelpeil handhaaf
 • Krieket:  60% van 'n kwartaal se liga bepalings speel.
  'n Kolwer moet 'n gemiddeld van 30 lopies per beurt handhaaf.
  'n Bouler moet 'n gemiddeld van 2 paaltjies per wedstryd handhaaf.
  'n Speler, uitsluitend die paaltjie wagter, moet 'n besondere bydrae maak ('n gemiddeld van ten minste 2 paaltjies per wedstryd, m.a.w. 'n vangskoot of hy het 'n opponent uitgehardloop.
  'n Paaltjie wagter wat 'n opponent stonk of 'n vangskoot neem en 'n besondere bydrae lewer tot die neem van paaltjies (gemiddeld van 3 paaltjies per wedstryd)
 • Hokkie:  60% van alle wedstryde vir die eerste span en prestasie, bv. gereeld doele aanteken, goeie verdediging, goeie leierskap, ens.
 • Skaak:  Lid van skool se eerste span vir ten minste drie jaar en wat spesiale diens lewer aan die skaakklub

Algemene beleid

 • In die geval van 'n leerder wat reeds 'n toekenning ontvang het en wie se gedrag/optrede nie na wense is nie, mag die komitee na oorweging besluit om sodanige leerder se toekenning terug te vorder. Die komitee mag ook as gevolg van onaanvaarbare gedrag 'n moontlike kleuretoekenning van 'n leerder weerhou.

Terug na Toekennings in Sport